Aerospatial 2003 - STADIU SI PERSPECTIVE

01 Iulie 2003

Sesiunea știintifică anuală a Programului Național Aerospațial

3-4 iulie 2003, București

Organizatori:

Locul desfășurării:

Centrul de conferințe al Institutului de Cercetări Aerospațiale “Elie Carafoli” (INCAS), Bd. Iuliu Maniu 220 (Platforma Militari), sector 5, București.

Programul AEROSPATIAL - Obiective
  1. 1993 – MCT - Comisia Aparare – subcomisie Programe Spatiale
  2. 1994 – Comisia Programe Spațiale – ORIZONT 2000
  3. 1995 – 2002 - Comisia Aeronautică și Spațiu – ORIZONT 2000
  4. 2000 – Programul Spațial Național – HG 1006/2000
  5. 2001 – Programul AEROSPATIAL – HG 556/2001 –Prin licitatie – conducator Agenția Spațialâ Românâ, în consorțiu cu UPB – Inginerie Aerospațială
  6. 2001 – 2005 – plafon de pana la 1000 md. Lei, efectiv (2002)
  7. Competitia 2001 – 86,38 md. Lei pt. 2001-2004
  8. Competitia 2002 – 61,00 md. Lei pt. 2002-2005
  9. Competitia 2003 – 71,59 md. Lei pt. 2003-2006