Tipărire

SIARP

TITLU PROIECT: SIARP - Sistem informatic autoinstruibil de asistenta on-line a participanţilor la traficul rutier urban – rutare şi predicţie

Coordonator: NEURON GROUP SRL

Parteneri:

Durată:

Director de proiect:

Descriere: Proiectul SIARP îşi propune realizarea şi implementarea unui sistem informatic cu predicţie şi autoinstruibil, capabil să ofere participanţilor la trafic asistenta on-line în vederea alegerii traseului optim între două sau mai multe locaţii dintr-o regiune geografică (metropolă/oraş, judeţ, întreaga ţară). Utilizatorul este cel care va alege criteriul: timp minim, drum minim, tipul arterelor, atingerea unor anumite obiective pe traseu etc.

Faţă de sistemele de navigaţie actuale statice - sistemul propus se caracterizează astfel:

Obiectivele proiectului:

Activităţi:

Publicații:

Pagina proiectului: SIARP