Search

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

STRATEGIE SPATIALA

04.08

Politica Spațială Română este definită de:

 • Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020
 • Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013
 • Legea Nr. 40 din 28 iunie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind cooperarea spațială în scopuri pașnice
 • Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată (Space Technology and Advanced Research) pentru perioada 2012-2019
 • Acordul cu ESA și Charterul European al Statelor Cooperante (Legea nr. 1/2007)
 • Politica Spațială Europeană și Tratatul European care stabilește programul european pentru drept spațial
 • Participarea la Programul European Orizont2020
 • Participarea la Programele Europene FP6 și FP 7 – AEROSPAȚIAL, SPAȚIAL și SECURITATE
 • Instrumente legal general și directive ale Comitetului ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic (UN-COPUOS)
 • Servicii și aplicații pentru industrie și utilizatori: agricultură, mediu, managementul dezastrelor, meteorologie, securitate și apărare, satcom, GNSS, industrii spațiale emergente

Ca Stat Membru ESA și UE România participă la activități europene comune de cercetare și dezvoltare spațială. În calitate de coordonator al programelor naționale de cercetare și aplicații spațiale, ROSA dezvoltă și coordonează implementarea Programului Spațial Național, care urmărește:

 • să ducă la îndeplinire obiectivele definite de strategia naționala de cercetare, dezvoltare și inovare
 • să își dezvolte infrastructura spațială națională și resursele umane pentru a atinge un nivel european mediu
 • să investească în propriile zone de competențe

Agenția este de asemenea autorizată să înființeze centre de cercetare și dezvoltare.

30.06

STAR

The  Research, Development and Innovation STAR Programme - Space Technology and Advanced Research for the 2012-2019 period, approved by Law no. 262/2011, is the instrument through which the Ministry of Education, Youth and Sports - National Authority for Scientific Research (ANCS) ensures through the Romanian Space Agency (ROSA), as the leading organization of the program, the national support for the implementation of the Agreement between Romania and the European Space Agency (ESA) on Romania's accession to the ESA Convention.

Purpose, objectives and STAR sub-programmes can be found HERE.